Aktualności

BOP Boelchowo - pozwolenie na budowę wodociągu już u nas!

Informujemy, iż w lipcu 2018roku otrzymaliśmy pozwolenie na budowę wodociągu w ul. Poligonowej oraz na terenie naszej nieruchomości. Oczekujemy także na pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej oraz stacji transformatorowej.

Informujemy, iż w lipcu 2018roku otrzymaliśmy pozwolenie na budowę wodociągu w ul. Poligonowej oraz na terenie naszej nieruchomości. Oczekujemy także na pozwolenie na budowę...


BOP Bolechowo - mamy decyzję o warunkach zabudowy na całość!

Informujemy, iż w połowie kwietnia otrzymaliśmy decyzję o warunkach zabudowy polegającą na budowie 10 budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych oraz 2 usługowych (z wyłączeniem 4 hal, który otrzymały w ubiegłym roku pozwolenie na budowę). W trakcie również uzyskiwanie pozwolenia na budowę wszystkich niezbędnych mediów!

Informujemy, iż w połowie kwietnia otrzymaliśmy decyzję o warunkach zabudowy polegającą na budowie 10 budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych oraz 2 usługowych (z wyłąc...


BOP Bolechowo - wniosek o wydanie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej złożony w Starostwie

Informujemy, iż dnia 16 lutego 2018r. wniosek o wydanie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w ul. Poligonowej został złożony w Starostwie Powiatowym. Jednocześnie, w tym samy, dniu projekt sieci kanalizacji sanitarnej został złożony w Aquanet S.A. celem uzgodnienia, przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

Informujemy, iż dnia 16 lutego 2018r. wniosek o wydanie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w ul. Poligonowej został złożony w Starostwie Powiatowym. Jednocześnie, w tym...


BOP Bolechowo - projekt sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej uzgodniony na Naradzie Koordynacyjnej w poznańskim Starostwie!

Informuję, iż 24.11.2017r. otrzymaliśmy uzgodnienie ZUD sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Bolechowie, przy ul. Poligonowej.

Informuję, iż 24.11.2017r. otrzymaliśmy uzgodnienie ZUD sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Bolechowie, przy ul. Poligonowej. ...


BOP Bolechowo - zgoda na odstępstwo na budowę sieci wod-kan w ulicy Poligonowej!

Informujemy, iż dnia 29 września 2017 r. firma Prebet Urbano Mieszkania uzyskała zgodę na odstępstwo od wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie polegającej na usytuowaniu odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej (ul.Poligonowa), w Bolechowie. Zgodę na odstępstwo udzielił Starosta Poznański z upoważnienia Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Informujemy, iż dnia 29 września 2017 r. firma Prebet Urbano Mieszkania uzyskała zgodę na odstępstwo od wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki M...


BOP Bolechowo - projekt sieci elektroenergetycznej uzgodniony na Naradzie Koordynacyjnej w poznańskim Starostwie!

Informujemy, iż dnia 19.09.2017 r. projekt sieci elektroenergetycznej, którą należy wybudować, aby zaopatrzyć przyszłe budynki produkcyjno - magazynowo - biurowe i usługowe w energię elektryczną, został uzgodniony na Naradzie Koordynacyjnej, czyli dawnym ZUDP. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę przedmiotowej sieci ee.
Przypominamy, iż jednocześnie Narada Koordynacyjna uzgadnia także projekt sieci wodno-kanalizacyjnej, która Inwestor musi wybudować w ul. Poligonowej oraz na terenie inwestycji.

Informujemy, iż dnia 19.09.2017 r. projekt sieci elektroenergetycznej, którą należy wybudować, aby zaopatrzyć przyszłe budynki produkcyjno - magazynowo - biurowe i usługowe...


BOP Bolechowo – 4 pierwsze decyzje o pozwoleniu na budowę są już u nas!

Z przyjemnością informujemy, iż dnia 16.08.2017r. zostały wydane 4 decyzje o pozwoleniu na budowę dla każdego z 4 budynków produkcyjno – magazynowo – biurowych wraz z niezbędną infrastruktura techniczną i komunikacyjną, w tym wewnętrzną instalację gazową, drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi, oraz zmianą ukształtowania terenu (z wykorzystaniem w tym celu murów oporowych w granicy działki) przy ul. Poligonowej w Bolechowie. Przedsięwzięcie budowy 4 przedmiotowych obiektów jest I etapem realizacji inwestycji budowy osiedla przemysłowego BOP Bolechowo, które deweloper PUM Sp. z o.o. zamierza zrealizować na 6h terenu.

Z przyjemnością informujemy, iż dnia 16.08.2017r. zostały wydane 4 decyzje o pozwoleniu na budowę dla każdego z 4 budynków produkcyjno – magazynowo – biurowych wraz z ni...


BOP Bolechowo - zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę!

Informujemy, iż dnia 31 lipca 2017 r. spółka Prebet Urbano Mieszkania Sp. z o.o. otrzymała zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na budowie 4 budynków produkycjno - magazynowo - biurowych w zabudowie szeregowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, będącej I etapem realizacji budowy osiedla przemysłowego przy ul. Poligonowej w Bolechowie.

Informujemy, iż dnia 31 lipca 2017 r. spółka Prebet Urbano Mieszkania Sp. z o.o. otrzymała zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na ...


BOP Bolechowo - uzgodnienie projektowanej linii napowietrznej

Informujemy, iż dnia 28 lipca 2017 r. Zarząd Dróg Powiatowych uzgodnił lokalizację projektowanej linii napowietrznej w pasie drogi powiatowej nr 2406P (ul. Poligonowa). W celu zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla projektowanych budynków produkcyjno - magazynowo - biurowych i usługowych w Bolechowie, konieczne jest przeprowadzenie inwestycji, polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej.

Informujemy, iż dnia 28 lipca 2017 r. Zarząd Dróg Powiatowych uzgodnił lokalizację projektowanej linii napowietrznej w pasie drogi powiatowej nr 2406P (ul. Poligonowa). W celu...


BOP Bolechowo - umowy o przyłączenie do sieci gazowej podpisane z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.

Informujemy, iż w czerwcu br, spółka Prebet Urbano Mieszkania podpisała umowy o przyłączenie do sieci gazowej 4 budynków produkcyjno - magazynowo - biurowych w Bolechowie, które powstaną w I etapie realizacji inwestycji budowy osiedla przemysłowego przy ul. Poligonowej.

Informujemy, iż w czerwcu br, spółka Prebet Urbano Mieszkania podpisała umowy o przyłączenie do sieci gazowej 4 budynków produkcyjno - magazynowo - biurowych w Bolechowie, k...


BOP Bolechowo - wnioski o wydanie pozwolenia na budowę I etapu inwestycji złożone do Starostwa!

Informujemy,iż dnia 8 czerwca 2017 r. spółka Prebet Urbano Mieszkania Sp. z o.o. złożyła wniosek o wydanie pozwolenia na budowę 4 budynków produkcyjno - magazynowych z częściami socjalno - biurowymi, będących I etapem inwestycji budowy osiedla przemysłowego przy ul. Poligonowej w Bolechowie. Zgodnie z procedurą wydania pozwolenia na budowę, przedmiotowe pozwolenie powinno trafić w ręce dewelopera PUM Sp. z o.o. w sierpniu br.

Informujemy,iż dnia 8 czerwca 2017 r. spółka Prebet Urbano Mieszkania Sp. z o.o. złożyła wniosek o wydanie pozwolenia na budowę 4 budynków produkcyjno - magazynowych z czę...


BOP Bolechowo - projekty sieci uzgadniane na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie!

Informujemy iż, w maju br. zarówno projekt sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, a także sieci elektroenergetycznej, które obsłużą przyszłe obiekty produkcyjno - magazynowo - biurowe i usługowe w Bolechowie, trafił na Naradę Koordynacyjną (dawniej ZUD) organizowaną przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu - celem uzgodnienia. Po pozytywnym uzgodnieniu przez będzie możliwe wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę przedmiotowych sieci.

Informujemy iż, w maju br. zarówno projekt sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, a także sieci elektroenergetycznej, które obsłużą przyszłe obiekty produkcyjno - ma...


BOP Bolechowo - pozwolenie wodnoprawne!

Informujemy, iż dnia 11.05.2017r. otrzymaliśmy pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu urządzeń kanalizacji deszczowej do rowu melioracji wodnej szczegółowej ,,A''oraz pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i rozpadowych, pochodzących z nieruchomości w Bolechowie, na której planowana jest budowa obiektów produkcyjno - magazynowo - biurowych i usługowych.

Informujemy, iż dnia 11.05.2017r. otrzymaliśmy pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu urządzeń kanalizacji deszczowej do rowu melioracji wodnej szczeg...


BOP Bolechowo - warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej

Informujemy, iż dniu 16 maja 2017r. otrzymaliśmy od gestora sieci AQUANET S.A. warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej projektowanych obiektów produkcyjno - magazynowych z częściami socjalno - biurowymi na terenie w Bolechowie. W związku z tym projekt sieci infrastruktury zostanie kolejno złożony do Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.

Informujemy, iż dniu 16 maja 2017r. otrzymaliśmy od gestora sieci AQUANET S.A. warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej projektowanych obiektów produkcy...


BOP Bolechowo - umowa o zasadach realizacji i korzystania z sieci kanalizacji sanitarnej zawarta!

Informujemy, iż w dniu 12 maja 2017r. deweloper PUM SP. z o.o. zawarł umowę o zasadach realizacji i korzystania z sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poligonowej z gestorem sieci AQUANET S.A. Kolejnym etapem jest uzyskanie od gestora warunków technicznych na podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej projektowanych obiektów produkcyjno - magazynowo - biurowych i usługowych w Bolechowie.

Informujemy, iż w dniu 12 maja 2017r. deweloper PUM SP. z o.o. zawarł umowę o zasadach realizacji i korzystania z sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poligonowej z gestorem sieci...


BOP Bolechowo - zawarcie umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektów magazynowych.

Informujemy, iż dnia 21 kwietnia 2017 r. podpisaliśmy z operatorem ENEA umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 4 obiektów magazynowych, przewidzianych do realizacji w I etapie budowy osiedla przemysłowego.

Informujemy, iż dnia 21 kwietnia 2017 r. podpisaliśmy z operatorem ENEA umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 4 obiektów magazynowych, przewidzianych do realizacj...


BOP Bolechowo - zakończenie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Informujemy, iż dnia 25 kwietnia 2017 r. otrzymaliśmy zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji do rowu melioracji szczegółowej ,,A'' w Bolechowie, oraz na wykonanie wylotu urządzeń kanalizacji deszczowej do rowu.
Po otrzymaniu przedmiotowego pozwolenia, w związku z zapewnieniem możliwości odprowadzania wód opadowych z terenu inwestycji, możliwe będzie wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę 4 budynków magazynowych wraz z częściami socjalno - biurowymi, będącego I etapem realizacji przedsięwzięcia w Bolechowie.

Informujemy, iż dnia 25 kwietnia 2017 r. otrzymaliśmy zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w za...


BOP Bolechowo - wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na całość planowanej inwestycji złożony!

W związku z otrzymaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia obejmującego budowę 14 hal produkcyjno - m gazynowo biurowych oraz obiektów usługowych, informujemy, iż dnia 7 kwietnia 2017 r. spółka PUM Sp.z o.o. złożyła w Urzędzie Gminy w Czerwonaku wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla całości inwestycji planowanej do zrealizowania na 6 ha nieruchomości przy ul. Poligonowej w Bolechowie.

W związku z otrzymaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia obejmującego budowę 14 hal produkcyjno - m gazynowo biurowych oraz obiektów usłu...


BOP Bolechowo - decyzja celu publicznego na budowę sieci energetycznej.

Informujemy, iż dnia 16.02.2017 r. Wójt Gminy Czerwonak wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej podziemnej oraz stacji transformatorowej, celem zaopatrzenia w energię elektryczną obiektów produkcyjno - magazynowo - biurowych i usługowych, które powstaną na przedmiotowej nieruchomości przy ul. Poligonowej w Bolechowie.

Informujemy, iż dnia 16.02.2017 r. Wójt Gminy Czerwonak wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci e...


BOP Bolechowo - decyzja celu publicznego na sieć wodociągową i sieć kanalizacji sanitarnej!

Dnia 07.02.2017 r. firma Prebet Urbano Mieszkania otrzymała decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na nieruchomości w Bolechowie, celem zaopatrzenia w media planowanych do realizacji obiektów producyjno - magazynowo - biurowych i usługowych.

Dnia 07.02.2017 r. firma Prebet Urbano Mieszkania otrzymała decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodoc...


BOP Bolechowo - decyzja środowiskowa wydana!

Informujemy, iż dnia 12.02.2017 r. Wójt Gminy Czerwonak stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie hal produkcyjno - magazynowo - biurowych i usługowych przy ul. Poligonowej w Bolechowie.
Kolejny krok to złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla całości inwestycji, która planowana jest do zrealizowania na 6-hektarowym terenie w Bolechowie!

Informujemy, iż dnia 12.02.2017 r. Wójt Gminy Czerwonak stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydał decyzję o środo...


BOP Bolechowo - zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej i stacji transformatorowej.

Informujemy, iż dnia 30.01.2017 r. spółka PREBET URBANO MIESZKANIA otrzymała od Wójta Gminy Czerwonak zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej oraz stacji transformatorowej, planowanych do realizacji na nieruchomości, na której podstawie zespół zabudowy produkcyjno - magazynowej i usługowej.

Informujemy, iż dnia 30.01.2017 r. spółka PREBET URBANO MIESZKANIA otrzymała od Wójta Gminy Czerwonak zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu ...


BOP Bolechowo - zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla budowy sieci wod-kan.

Informujemy, iż dnia 26.01.2017 r. otrzymaliśmy od Urzędu Gminy Czerwonak zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach, na których powstaną obiekty produkcyjno - magazynowo - biurowe i usługowe przy ul. Poligonowej w Bolechowie.

Informujemy, iż dnia 26.01.2017 r. otrzymaliśmy od Urzędu Gminy Czerwonak zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycj...


BOP Bolechowo - wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

Informujemy, iż dnia 20.12.2016 r. wystąpiliśmy do Starostwa Powiatowego w Poznaniu z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzenia wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu planowanej inwestycji budowy hal produkcyjno - magazynowo - biurowych do rowu melioracji szczegółowej ,,A'', a także pozwolenia wykonanie wylotu urządzenia kanalizacji deszczowej do przedmiotowego rowu, będącego pod jurysdykcją Poznańskiego Związku Spółek Wodnych. Warunkiem niezbędnym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest opracowanie operatu wodnoprawnego, który zawiera m.in. takie informacje jak cel i zakres zamierzonego korzystania z wód, opis techniczny i lokalizacja urządzenia wodnego, charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym.

Informujemy, iż dnia 20.12.2016 r. wystąpiliśmy do Starostwa Powiatowego w Poznaniu z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzenia wód opadowych i rozto...


BOP Bolechowo - odstąpienie od obowiązku sporządzenia raportu!

Informujemy, iż dnia 22.12.2016 r. otrzymaliśmy od Wójta Gminy Czerwonak postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hal produkcyjno - magazynowo - usługowych przy ul. Poligonowej w Bolechowie. W związku z tym oczekujemy na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, która umożliwi wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla całości inwestycji budowy osiedla przemysłowego, planowanego na 6 - hektarowym terenie, będącym własnością spółki PREBET URBANO MIESZKANIA.

Informujemy, iż dnia 22.12.2016 r. otrzymaliśmy od Wójta Gminy Czerwonak postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz spor...


BOP Bolechowo - wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodno - kanalizacyjnej!

Informujemy, iż dnia 17.11.2016 r. spółka PUM wystąpiła do Urzędu Gminy Czerwonak z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie nieruchomości, na której powstaną obiekty produkcyjno - magazynowo - biurowe i usługowe przy ul. Poligonowej w Bolechowie.

We współpracy z Gminnym Przedsiębiorstwem Wodociągowym w Koziegłowach, powstanie odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej o długości około 300 m w ulicy Poligonowej, na które to przedsięwzięcie spółka PUM otrzymała decyzję celu publicznego dnia 25.04.2016 r. Ze względu na zakres przedsięwzięcia konieczna jet także budowa przedmiotowych sieci na terenie nieruchomości będących własnością PUM, celem podłączenia planowanej inwestycji budowy obiektów przemysłowych BOP do przedmiotowej infrastruktury technicznej. Wybudowany odcinek sieci będzie służył w przyszłości także innym inwestorom.

Informujemy, iż dnia 17.11.2016 r. spółka PUM wystąpiła do Urzędu Gminy Czerwonak z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polega...


BOP Bolechowo - wiosek o ustalenie inwestycji celu publicznego

Informujemy, iż dnia 21.11.2016 r. wystąpiliśmy do Urzędu Gminy Czerwonak z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oraz stacji transformatorowej, które mają zaopatrzyć w energię elektryczną planowane do budowy obiekty produkcyjno - magazynowo - biurowe i usługowe przy ul. Poligonowej w Bolechowie.

Informujemy, iż dnia 21.11.2016 r. wystąpiliśmy do Urzędu Gminy Czerwonak z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na...


BOP Bolechowo - pierwszy list intencyjny podpisany z klientem!

Informujemy, iż dnia 10.10.2016 r. spółka PREBET URBANO MIESZKANIA podpisała list intencyjny na wybudowanie obiektu produkcyjno-magazynowo-biurowego o łącznej powierzchni około 1600 m2 z firmą zajmującą się głównie produkcją i dystrybucją artykułów kuchennych i łazienkowych z tworzyw sztucznych. Wybrana przez nas firma projektowa zakończyła właśnie etap koncepcyjny hali i biura, który został zatwierdzony przez klienta.

Informujemy, iż dnia 10.10.2016 r. spółka PREBET URBANO MIESZKANIA podpisała list intencyjny na wybudowanie obiektu produkcyjno-magazynowo-biurowego o łącznej powierzchni oko...


BOP Bolechowo - umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla I etapu realizacji inwestycji.

Informujemy iż dnia 20.09.2016 r. spółka PUM podpisała umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z pracownią architektoniczną ,,Format Group Bartosz Zabłotny'', dotyczącą realizacji pierwszego etapu zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie 4 budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych w zabudowie szeregowej o łącznej powierzchni ponad 3000 m2. Jednocześnie przypominamy iż, całość zamierzenia dotyczy zabudowy około 20 000 m2 powierzchni produkcyjno - magazynowych i usługowych.
Wszystkich zainteresowanych zlokalizowaniem swojej działalności na terenie w Bolechowie, serdecznie zapraszamy do współpracy!

Informujemy iż dnia 20.09.2016 r. spółka PUM podpisała umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z pracownią architektoniczną ,,Format Group Bartosz Zabłotny'', dotycząc...


BOP Bolechowo - prace projektowe z zakresu infrastruktury technicznej.

Informujemy, iż trwają intensywne prace projektowe związane z zaopatrzeniem w infrastrukturę techniczną przedmiotowego terenu, na którym Inwestor zrealizuje budowę obiektów produkcyjno - magazynowych i usługowych. We współpracy z Gminnym Przedsiębiorstwem Wodociągowym w Koziegłowach powstał projekt sieci wodno - kanlizacyjnej oraz deszczowej,które spółka PUM wybuduje w przyszłym roku, celem zaopatrzenia planowanych obiektów w niezbędne media.

Informujemy, iż trwają intensywne prace projektowe związane z zaopatrzeniem w infrastrukturę techniczną przedmiotowego terenu, na którym Inwestor zrealizuje budowę obiektów...


BOP Bolechowo - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach!

Informujemy, iż dnia 18.10.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięci polegającego na budowie hal magazynowo - produkcyjno - usługowych w Bolechowie. W związku z tym Wójt, Gminy Czerwonak zwrócił się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Informujemy, iż dnia 18.10.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięci polegającego na budowie hal m...


BOP Bolechowo - w drodze po pozwolenie na budowę!

Informujemy, iż w związku z uzyskaniem dwóch ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy dla obiektów produkcyjno-magazynowych i usługowych, przystąpiliśmy do prac projektowych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę dla przedmiotowej zabudowy.
Wszystkich zainteresowanych zlokalizowaniem swojej działalności w prężnie rozwijającym się Bolechowie, serdecznie zapraszamy do współpracy!

Informujemy, iż w związku z uzyskaniem dwóch ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy dla obiektów produkcyjno-magazynowych i usługowych, przystąpiliśmy do prac projektowy...


BOP Bolechowo – ostateczność decyzji o warunkach zabudowy dla budynku usługowego

Informujemy, iż w związku z upływem 14-dniowego terminu przysługującego stronom postępowania administracyjnego na wniesienie ewentualnych odwołań, uzyskana dnia 04.08.2016 r. decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie obiektu usługowego w Bolechowie stała się ostateczna, co zostaje potwierdzone odpowiednią klauzulą ostateczności. Kolejny etap to przygotowanie projektu budowlanego, w związku z ubieganiem się o pozwolenie na budowę, co zostało zlecone firmie architektonicznej.

Wszystkich zainteresowanych zlokalizowaniem swojej działalności na terenie w Bolechowie, serdecznie zapraszamy do współpracy!

Informujemy, iż w związku z upływem 14-dniowego terminu przysługującego stronom postępowania administracyjnego na wniesienie ewentualnych odwołań, uzyskana dnia 04.08.2016 ...


BOP Bolechowo – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożony!

Informujemy, iż dnia 08.09.2016 r. został złożony do Urzędu Gminy w Czerwonaku wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowy obiektów przemysłowych w Bolechowie.
W związku ze skalą planowanej inwestycji, konieczne jest uzyskanie tzw. decyzji środowiskowej, przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla całego przedsięwzięcia, obejmującego budowę 14 hal produkcyjno-magazynowo-biurowych oraz dwóch budynków usługowych. Uzyskanie decyzji środowiskowej, dla której konieczne było przygotowanie obszernej karty informacyjnej przedsięwzięcia opisującej szczegółowo zakres inwestycji, umożliwi ubieganie się o decyzję o warunkach zabudowy, a następnie o decyzję o pozwoleniu na budowę dla wszystkich obiektów produkcyjno-magazynowo-usługowych.

Informujemy, iż dnia 08.09.2016 r. został złożony do Urzędu Gminy w Czerwonaku wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięc...


BOP Bolechowo – decyzja na lokalizację zjazdu z ul. Poligonowej

W związku z kontynuacją działań zmierzających do realizacji projektu zabudowy produkcyjno-magazynowo-usługowej w Bolechowie prowadzimy m.in. postępowania związane z zapewnieniem obsługi komunikacyjnej przyszłych obiektów.

Informujemy, iż dnia 24.08.2016 r. otrzymaliśmy decyzję administracyjną wydaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w sprawie zezwolenia na lokalizację zjazdu z ul. Poligonowej, celem umożliwienia obsługi komunikacyjnej terenu inwestycji budowy obiektów przemysłowych.

W związku z kontynuacją działań zmierzających do realizacji projektu zabudowy produkcyjno-magazynowo-usługowej w Bolechowie prowadzimy m.in. postępowania związane z zapewn...


BOP- decyzja o warunkach zabudowy dla budynku usługowego!

Informujemy, że dnia 04.08.2016 r. otrzymaliśmy decyzję o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na części terenu w Bolechowie, na którym powstanie osiedle przemysłowe. Po uostatecznieniu się decyzji administracyjnej, podejmiemy kroki związane z przygotowaniem projektu budowlanego oraz wniosku o wydanie pozwolenia na budowę przedmiotowego budynku.
Wszystkich zainteresowanych zlokalizowaniem swojej działalności na terenie w Bolechowie, serdecznie zapraszamy do współpracy!

Informujemy, że dnia 04.08.2016 r. otrzymaliśmy decyzję o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego wraz z niezbędną infrastruktur...


BOP Bolechowo - ostatnie poprawki karty informacyjnej przedsięwzięcia

W związku z tym, iż planowana budowa obiektów produkcyjno - magazynowych jest dużym przedsięwzięciem, niezbędne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pragniemy poinformować, iż firma wykonująca dla nas kartę informacyjną przedsięwzięcia, którą należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, jest na etapie ukończenia przedmiotowego dokumentu. Karta informacyjna jest dokumentem, który przedsiębiorca planujący inwestycję mogącą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zobowiązany jest złożyć we właściwym urzędzie gminy przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Powinna ona zawierać szczegółowe informacje odnośnie m.in. planowego rodzaju przedsięwzięcia, rodzaju technologii, przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, czy rozwiązaniach chroniących środowisko. Po wprowadzeniu ostatnich poprawek w karcie informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu obiektów produkcyjno-magazynowych i usługowych przy ul. Poligonowej w Bolechowie, PUM Sp. z o.o. wystąpi do Urzędu Gminy w Czerwonaku w przedmiotowej sprawie.

W związku z tym, iż planowana budowa obiektów produkcyjno - magazynowych jest dużym przedsięwzięciem, niezbędne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pra...


BOP Bolechowo - wszczęcie postępowania w sprawie lokalizacji zjazdu z ulicy Poligonowej.

Informujemy, iż dnia 13.07.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji zjazdu z ulicy Poligonowej na nieruchomość, na której planowana jest inwestycja budowy obiektów przemysłowych.

Informujemy, iż dnia 13.07.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji zjazdu z ulicy Poligonowej na nieruchomość, na której planowana jest i...


BOP Bolechowo - ostateczność decyzji administracyjnej

Informujemy, iż w związku z upływem 14-dniowego terminu przysługującego stronom postępowania administracyjnego na wniesienie ewentualnych odwołań, uzyskana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie obiektów produkcyjno – magazynowo – biurowych,stała się ostateczna co zostaje potwierdzone odpowiednią klauzulą ostateczności.

Wszystkich zainteresowanych zlokalizowaniem swojej działalności na terenie w Bolechowie, serdecznie zapraszamy do współpracy!

Informujemy, iż w związku z upływem 14-dniowego terminu przysługującego stronom postępowania administracyjnego na wniesienie ewentualnych odwołań, uzyskana decyzja o warunk...


BOP Bolechowo - decyzja o warunkach zabudowy dla I etapu budowy obiektów przemysłowych.

Informujemy, iż dnia 31.05.2016 r. otrzymaliśmy decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie obiektów produkcyjno – magazynowo – biurowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w tym drogami wewnętrznymi i miejscami postojowymi, będącej pierwszym etapem realizacji przedsięwzięcia budowy osiedla przemysłowego w Bolechowie. Kolejne czynności to opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, nad którymi pracujemy.
Wszystkich zainteresowanych zlokalizowaniem swojej działalności na terenie w Bolechowie, serdecznie zapraszamy do współpracy!

Informujemy, iż dnia 31.05.2016 r. otrzymaliśmy decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie obiektów produkcyjno – magazynowo – biurowych wraz z nie...


BOP Bolechowo - decyzja celu publicznego!

Informujemy, że dnia 25 kwietnia br. otrzymaliśmy decyzję celu publicznego na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Poligonowej, celem podłączenia planowanych obiektów produkcyjno - magazynowych do istniejącej infrastruktury technicznej.
We współpracy z Gminnym Przedsiębiorstwem Wodociągowym w Koziegłowach rozpoczęliśmy intensywne prace projektowe zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę przedmiotowych sieci infrastruktury technicznej.

Informujemy, że dnia 25 kwietnia br. otrzymaliśmy decyzję celu publicznego na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Poligonowej, celem podłączenia plano...


BOP Pniewy - nowy projekt w Pniewach k/Poznania

PUM deweloper powierzchni przemysłowych, zrealizuje na nieruchomości położonej w Pniewach koło Poznania (powiat szamotulski), inwestycję polegającą na budowie budynków produkcyjnych, magazynowych, laboratoryjnych lub biurowych. Nieruchomość cechuje doskonała lokalizacja bezpośrednio przy DK 92, około 20 km od węzła autostrady A2 (Nowy Tomyśl), a także dalsze sąsiedztwo obiektów przemysłowych. Dodatkowym atutem jest restauracja McDonald’s i stacja paliw BP znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej działki. Powierzchnia terenu inwestycji wynosi: 5,5 ha.

Wszystkich zainteresowanych zlokalizowaniem swojej działalności na terenie gminy
Pniewy, zapraszamy do współpracy.

PUM deweloper powierzchni przemysłowych, zrealizuje na nieruchomości położonej w Pniewach koło Poznania (powiat szamotulski), inwestycję polegającą na budowie budynków pro...


BOP Bolechowo - zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Informujemy, że dnia 11.04.2016 r. otrzymaliśmy zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Poligonowej. We współpracy z Gminnym Przedsiębiorstwem Wodociągowym w Koziegłowach, powstanie odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej o długości około 300 m, celem podłączenia planowanej inwestycji budowy obiektów przemysłowych BOP do przedmiotowej infrastruktury technicznej. Wybudowany odcinek sieci będzie służył w przyszłości także innym inwestorom.
W związku z zakończeniem postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego trwają obecnie intensywne prace projektowe, a także uzgodnienia zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę planowanej infrastruktury.

Informujemy, że dnia 11.04.2016 r. otrzymaliśmy zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przed...


BOP Bolechowo - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego na budowę infrastruktury technicznej

Informujemy, że dnia 11 marca 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Poligonowej, celem podłączenia planowanej inwestycji budowy obiektów przemysłowych BOP do istniejącej infrastruktury technicznej.

Informujemy, że dnia 11 marca 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji...


BOP Bolechowo - wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Informujemy, że w poniedziałek, 15.02.2016 r. złożyliśmy do Urzędu Gminy w Czerwonaku wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Poligonowej. Istniejąca sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna oddalone są o około 300 m od przedmiotowej działki, przeznaczonej pod budowę obiektów przemysłowych.

Informujemy, że w poniedziałek, 15.02.2016 r. złożyliśmy do Urzędu Gminy w Czerwonaku wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągow...


BOP Bolechowo - prace projektowe w związku z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

W piątek, 12.02 odbyliśmy spotkanie z Prezesem Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego w Koziegłowach, na którym ustalono warunki budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, celem podłączenia planowanej inwestycji budowy obiektów przemysłowych BOP do przedmiotowej infrastruktury technicznej. W związku z tym rozpoczęliśmy intensywne prace projektowe, zmierzające do otrzymania pozwolenia na budowę sieci.

W piątek, 12.02 odbyliśmy spotkanie z Prezesem Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego w Koziegłowach, na którym ustalono warunki budowy sieci wodociągowej i kanalizacji san...


Bop Bolechowo - podział nieruchomośći

Informujemy, że we wtorek, 02.02.2016 r. w Bolechowie przy ul. Poligonowej zostały przeprowadzone czynności przyjęcia granic nieruchomości oraz utrwalenia punktów granicznych dla nowo wydzielanych działek gruntu, pod planowaną inwestycję budowy obiektów produkcyjno - magazynowych i usługowych.

Informujemy, że we wtorek, 02.02.2016 r. w Bolechowie przy ul. Poligonowej zostały przeprowadzone czynności przyjęcia granic nieruchomości oraz utrwalenia punktów granicznych...


BOP Bolechowo – uzgodnienia w sprawie budowy infrastruktury technicznej w ulicy Poligonowej.

We współpracy z Gminnym Przedsiębiorstwem Wodociągowym w Koziegłowach zaprojektujemy i wybudujemy odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Poligonowej, celem podłączenia planowanych do realizacji obiektów produkcyjno-magazynowych i usługowych. Istniejąca infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna oddalona jest obecnie o około 300 m od terenu inwestycji.

Jesteśmy także na etapie projektowania instalacji na terenie działki.

We współpracy z Gminnym Przedsiębiorstwem Wodociągowym w Koziegłowach zaprojektujemy i wybudujemy odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Poligonowej, cel...


BOP Bolechowo – uzgodnienia w sprawie zagospodarowania wód opadowych.

W związku z inwestycją polegająca na budowie obiektów produkcyjno - magazynowo - usługowych w Bolechowie, PUM Sp. z o. o. rozpoczęła prace projektowe oraz uzgodnienia dotyczące możliwości odprowadzenia wód opadowych z przedmiotowej działki. W ramach przedsięwzięcia zaprojektujemy infrastrukturę podziemną, celem włączenia do istniejącego rowu będącego pod zarządem Poznańskiego Związku Spółek Wodnych, z którym prowadzimy rozmowy w tym zakresie.

W związku z inwestycją polegająca na budowie obiektów produkcyjno - magazynowo - usługowych w Bolechowie, PUM Sp. z o. o. rozpoczęła prace projektowe oraz uzgodnienia dotycz...


BOP Bolechowo – Spółka PUM właścicielem nieruchomości w Bolechowie!

We wtorek, 29 grudnia 2015 r. otrzymaliśmy pismo od Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu, w którym Agencja poinformowała o rezygnacji z przysługującego jej prawa pierwokupu nieruchomości w Bolechowie.

30 grudnia spółka PUM Sp. z o.o. podpisała akt nabycia przedmiotowej nieruchomości.

We wtorek, 29 grudnia 2015 r. otrzymaliśmy pismo od Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu, w którym Agencja poinformowała o rezygnacji z przysługującego jej prawa pierwoku...


BOP Bolechowo – warunki zabudowy, zakończenie postępowania

W piątek, 19 grudnia 2015 otrzymaliśmy zawiadomienie UG Czerwonak o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie obiektu produkcyjno – magazynowo – biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w tym drogami wewnętrznymi i miejscami postojowymi na części działki przy ulicy Poligonowej w Bolechowie. Kolejny etap to opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, nad którymi pracujemy. W ramach inwestycji, na terenie parku „Bolechowo Osiedle Przemysłowe”, powstaną obiekty projektowane i budowane w systemie deweloperskim „pod klucz”. Inwestorów zainteresowanych nowymi powierzchniami magazynowymi zapraszamy do współpracy.

W piątek, 19 grudnia 2015 otrzymaliśmy zawiadomienie UG Czerwonak o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budo...


BOP Bolechowo - uzgodnienia w sprawie budowy infrastruktury technicznej w ulicy Poligonowej

W związku z inwestycją polegająca na wybudowaniu obiektów produkcyjno - magazynowo - usługowych w Bolechowie, PUM Sp. z o.o. rozpoczęła prace projektowe oraz uzgodnienia dotyczące wybudowania sieci technicznej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Poligonowej. W ramach przedsięwzięcia zaprojektujemy infrastrukturę podziemną, celem wykonania włączenia projektowanej zabudowy do istniejących sieci, oddalonych o 300 metrów od przedmiotowej działki.Wybudowany odcinek sieci kanalizacji oraz wody posłuży w przyszłości wielu innym inwestorom.

W związku z inwestycją polegająca na wybudowaniu obiektów produkcyjno - magazynowo - usługowych w Bolechowie, PUM Sp. z o.o. rozpoczęła prace projektowe oraz uzgodnienia dot...


BOP Bolechowo – wniosek o lokalizację zjazdu z ulicy Poligonowej

W związku z kontynuacją działań zmierzających do realizacji budowy hal przemysłowych w Bolechowie prowadzimy także postępowania związane z zapewnieniem obsługi komunikacyjnej projektowanych hal magazynowych i produkcyjnych.

Informujemy, że 7 grudnia złożyliśmy do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu wniosek o wydanie decyzji na lokalizację dwóch zjazdów. Przedmiotowe zjazdy będą łączyć nieruchomość o powierzchni 6 ha, na której powstaną hale magazynowe i produkcyjne, z drogą powiatową - ulicą Poligonową w Bolechowie.

W związku z kontynuacją działań zmierzających do realizacji budowy hal przemysłowych w Bolechowie prowadzimy także postępowania związane z zapewnieniem obsługi komunikacy...


BOP Bolechowo – wszczęcie postępowania

Informujemy, że dnia 30 listopada 2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie obiektów usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, w tym drogami wewnętrznymi i miejscami postojowymi na części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 51/15 w Bolechowie. Wniosek o warunki zabudowy został wysłany dnia 30 października 2015 r.

Przypominamy, że w październiku otrzymaliśmy projekt decyzji o warunkach zabudowy na realizację I etapu przedsięwzięcia, polegającego na budowie obiektów magazynowo - biurowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na części działki, przy ulicy Poligonowej w Bolechowie.

Informujemy, że dnia 30 listopada 2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie obiektów ...


BOP Bolechowo - jest projekt decyzji o warunkach zabudowy!

Informujemy, że w październiku otrzymaliśmy projekt decyzji o warunkach zabudowy dla I etapu realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie obiektów magazynowo - biurowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na części działki, przy ulicy Poligonowej w Bolechowie. Kolejny etap to pozwolenie na budowę, które zamierzamy otrzymać już wiosną 2016, a wraz z tym rozpoczniemy zabudowę działki przemysłowej w Bolechowie. Wszystkich zainteresowanych zlokalizowaniem swojej działalności na przedmiotowej działce w Bolechowie zapraszamy do współpracy!


Kliknij aby powiększyć.

Informujemy, że w październiku otrzymaliśmy projekt decyzji o warunkach zabudowy dla I etapu realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie obiektów magazynowo - biurow...


PUM Sp. z o.o. nowym deweloperem przemysłowym

PUM Spółka z o.o. powstała z inicjatywy kancelarii urbanistyczno-prawnej, biura planowania i obsługi inwestycji URBANO, które specjalizuje się w projektach deweloperskich. Kancelaria działa na rynku od 2005 roku i reprezentuje biuro projektu dewelopera. Siedziba nowej spółki mieści się w Ostrowie Wielkopolskim w budynku generalnego wykonawcy inwestycji firmy PREBET wykazującej ponad 400.000 metrów kw. zrealizowanych powierzchni użytkowych obiektów przemysłowych. W wyniku przyjętej strategii działania konsorcjum zależnego od firmy PREBET spółka zapowiedziała podejmowanie aktywności na rynku obiektów industrialnych w segmencie BTS oraz budowę własnych parków przemysłowych pod marką BOP.

PUM Spółka z o.o. powstała z inicjatywy kancelarii urbanistyczno-prawnej, biura planowania i obsługi inwestycji URBANO, które specjalizuje się w projektach deweloperskich. Ka...


Pierwsza akwizycja PUM Sp. o.o.- BOP Bolechowo

W związku z prowadzonymi rozmowami oraz zapytaniem na temat wybudowania dla klienta obiektów przemysłowych na terenach spółki w Bolechowie deweloper przygotował pierwszą ofertę.Pierwszy projekt nosi nazwę BOP - Bolechowo Osiedle Przemysłowe, na jego terenach powstanie 21 000 mkw. powierzchni użytkowej magazynów. Nieruchomość położona jest w strefie przemysłowej, w sąsiedztwie zakładów Solaris z dobrym dostępem do drogi wojewódzkiej nr 196 (DW196), łączącej Poznań z Wągrowcem. Strategia oferty BOP Bolechowo umożliwia przyszłym kontrahentom spółki wybudowanie obiektów pod klucz na własność lub wynajem o powierzchniach od kilkuset metrów do kilkunastu tysięcy metrów kwadratowych. Jak wynika z harmonogramu inwestycji pierwsze obiekty uzyskają pozwolenie na budowę na przełomie czerwca i lipca 2016 roku.

W związku z prowadzonymi rozmowami oraz zapytaniem na temat wybudowania dla klienta obiektów przemysłowych na terenach spółki w Bolechowie deweloper przygotował pierwszą ofe...


BOP Paproć - nowy projekt pod Nowym Tomyślem

W związku z prowadzonymi rozmowami oraz zapytaniem na temat wybudowania dla klienta obiektów przemysłowych na terenach spółki w Bolechowie deweloper przygotował pierwszą ofertę.

Informujemy, że rozpoczynamy przygotowanie dokumentacji budowlanej do budowy nowego kompleksu magazynowego BOP w miejscowości Paproć w gminie Nowy Tomyśl.

Tereny na których planowana jest realizacja obiektów magazynowych wysokiego składowania oraz lekkiej produkcji położone są w miejscowości Paproć przy drodze wojewódzkie nr. 308 (DW308). Na terenie inwestycji w Paproci, w sierpniu 2016 roku planowana jest budowa pierwszego etapu parku przemysłowego, gdzie powstanie 12.100 metrów kw. budynków przemysłowych. Droga z której odbywać się będzie obsługa komunikacyjna głównego wjazdu do kompleksu magazynowego BOP Paproć przebiega przez 4 powiaty: nowotomyski (gmina Nowy Tomyśl), grodziski (gminy: Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec), kościański (gminy: Kościan, Krzywiń), gostyński (gminę: Gostyń) oraz przez 3 miasta: Nowy Tomyśl, Grodzisk Wielkopolski, Kościan. W Paproci zainwestowali już: Bartex Bartol S.J. - producent, importer i dystrybutor alkoholi , Josera Polska Sp. z o.o. - producent kredy paszowej, KIEL POLSKA Sp. z .o. - producent siedzeń pasażerskich do pojazdów komunikacji zbiorowej, Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. oraz Hotel Restauracja HI-FI.

W związku z prowadzonymi rozmowami oraz zapytaniem na temat wybudowania dla klienta obiektów przemysłowych na terenach spółki w Bolechowie deweloper przygotował pierwszą ofe...


BOP - Poznań Osada Przemysłowa. Kolejne 1.000 m 2

Informujemy, że podjęliśmy się przygotowania dokumentacji budowlanej dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowo-biurowego z częścią socjalną na nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Wołczyńskiej.

Budowę obiektu zamierzamy rozpocząć zaraz po uzyskaniu pozwolenia na budowę, które zostało zlecone do biura planowania i obsługi inwestycji URBANO. Na terenie inwestycji powstanie obiekt o powierzchni 1.000 m2 powierzchni użytkowej składowania, gdzie na mezaninie projektowanej hali usytuowana będzie część biurowa. Nieruchomość na której planowane jest wybudowanie niedużego magazynu zlokalizowana jest w Poznaniu, na środkowym odcinku ulicy Wołczyńskiej, która łączy od zachodu Junikowo oraz Plewiska z Fabianowem i Kotowem po wschodniej stronie miasta. Teren inwestycji oddalony jest zaledwie 3,5 km od węzła Poznań Komorniki oraz drogi S11. Dla inwestycji zostały wydane warunki zabudowy oraz decyzja o lokalizacji zjazdu. Wszystkich zainteresowanych wynajęciem magazynu w Poznaniu zapraszamy do współpracy.

Informujemy, że podjęliśmy się przygotowania dokumentacji budowlanej dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowo-biurowego z częścią socjalną na nieruchomośc...


Deweloper

Spółka PUM (Prebet Urbano Magazyny i Mieszkania) powstała z inicjatywy URBANO. W wyniku przyjętego planu działania zawiązano konsorcjum zależne od firmy PREBET. Celem konsorcjum jest realizacja przedsięwzięć deweloperskich w segmencie przemysłowym, które ze względu na czas realizacji oraz inne skale wymaga znacznego zaangażowania. Konsorcjum posiada siedzibę w Ostrowie Wielkopolskim oraz biuro regionalne w Poznaniu. Reprezentacja wykonywana jest odpowiednio do lokalizacji i posiada odpowiednie umocowanie prawne. Deweloper poprzez bogate doświadczenie wspólników w obsłudze i realizacji różnego typu inwestycji posiada ponad 30-letnie doświadczenie na rynku budowlanym. Połączenie oferowanych usług URBANO oraz PREBET umożliwia klientom skorzystanie z dorobku tych firm poprzez spółkę deweloperską PUM. Deweloper oferuje usługi akwizycji nieruchomości oraz design-and-build dla operatorów logistycznych, fabryk oraz innych zakładów produkcyjnych i magazynowych. PUM oferuje możliwość zakupu zamawianych budynków lub długoletniego najmu.PREBET

PREBET świadczy usługi w branży budowlanej już od 1993 r. Firma specjalizuje się w realizacji obiektów w konstrukcjach stalowych w obudowie z płyt warstwowych uzupełnianych posadzkami przemysłowymi. Firma uzyskała wiele wyróżnień i nagród w kategoriach budownictwa przemysłowego i biurowego oraz mieszkaniowego za wygląd obiektów, jakość wykonania oraz za obiekty znacznych rozmiarów. Firma posiada ugruntowaną pozycję na krajowym rynku obiektów industrialnych. Spółka PREBET wybudował ponad 400.000 metrów kwadratowych hal przemysłowych (magazynów, obiektów produkcyjnych, centrów logistycznych). Firma realizuje także inwestycje komercyjne oraz celu publicznego. Kluczowe inwestycje: 55.000 mkw. fabryka materacy w Skalmierzycach, 155.000 mkw. fabryka mebli w Ociążu.URBANO

URBANO jest biurem planowania i obsługi inwestycji działającym jako kancelaria urbanistyczno-prawna. Marka URBANO powstała w 2005 roku. Dorobek biura określany jest nie tylko poprzez ilość projektów, prowadzonych postępowań administracyjnych na terenie całego kraju, uzyskanych decyzji administracyjnych oraz liczbę renomowanych klientów. URBANO wyspecjalizowało się jako biuro dokumentacji projektów deweloperskich, posiada własny dział akwizycji gruntów, pracownię projektową oraz know-how. Spółka obsługuje procesy planistyczne na terenie całego kraju, a jej klientami są zarówno inwestorzy prywatni, publiczni oraz samorządy. Spółki firmy URBANO wybudowały obiekty komercyjne i mieszkaniowe. Znaczący klienci: ALDI, AMICA, SAMSUNG, ZWSE/Polskie Sieci Energetyczne SA.

OFERTA

Biznes traktujemy poważnie, wychodząc klientom naprzeciw opracowaliśmy ofertę całościową - od pomysłu do wybudowania.Spółka PUM oferuje kompleksowe usługi deweloperskie i budowlane, w tym selekcję i akwizycję nieruchomości, projektowanie wielobranżowe oraz generalne wykonawstwo obiektów budowlanych, hal stalowych w systemie płyt warstwowych oraz obiektów biurowo-socjalnych. Budujemy hale w konstrukcji stalowej, drewnianej i żelbetowej w każdej skali oraz w dowolnej lokalizacji, a także biurowce BEZ OGRANICZEŃ wysokości. Przyjmujemy otwarte zlecenia na budowę obiektów przemysłowych w dowolnej zaproponowanej przez klienta lokalizacji.

ZNAJDZIEMY ODPOWIEDNIĄ DZIAŁKĘ,
ZAPROJEKTUJEMY I ZBUDUJEMY!

Specjalizujemy się w systemowym realizowaniu inwestycji przemysłowych. Naszym klientom oferujemy wyszukanie najlepszych nieruchomości odpowiadającym zapotrzebowaniu inwestora. Nasze biuro urbanistyczne opracowuje koncepcje zagospodarowania nieruchomości zgodne z obowiązującymi przepisami. Dla inwestycji wykonujemy analizy chłonności terenu, analizy wykonalności inwestycji. Prawnicy naszej kancelarii specjalizujący się w prawie budowlanym wykonują due diligence nieruchomości oraz prowadzą bieżącą obsługę inwestycji, obsługę administracyjną. Pomagamy w finansowaniu wszystkich działań lub budujemy na wynajem.

SŁUŻYMY KLIENTOM NASZYM 30-LETNIM
DOŚWIADCZENIEM BIZNESOWYM, INWESTYCYJNYM,
BUDOWLANYM, PROJEKTOWYM I DEWELOPERSKIM.

Budujemy obiekty magazynowe w dowolnej technologii, obiekty spedycyjne, produkcyjne oraz technologiczne. Konsorcjum wybudowało już ponad 400.000 metrów kwadratowych magazynów. Firma realizuje obiekty na zlecenie klientów, na działkach klientów oraz na terenach pozyskiwanych na zlecenie. Deweloper pod marką BOP realizuje parki przemysłowe w województwie wielkopolskim.


SELEKCJA NIERUCHOMOŚCI

PUM deweloper powierzchni magazynowych oraz komercyjnych specjalizuje się w akwizycji nieruchomości oraz przygotowaniu i kompleksowej realizacji inwestycji. Firma zapewnia pełną obsługę inwestycji – począwszy od wykonania i uzgodnienia z inwestorem koncepcji i programu inwestycji, uzyskania decyzji środowiskowych, warunków przyłączenia inwestycji do infrastruktury technicznej i drogowej, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego, przez opracowanie dokumentacji do budowy, wycenę inwestycji i uzgodnienie dokumentacji, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę - do przeprowadzenia budowy włącznie w uzgodnionym standardzie. Wiedza, doświadczenie oraz zasoby finansowe, kadrowe oraz logistyczne spółki umożliwiają przeprowadzenie każdego typu inwestycji „na miarę”, „pod klucz” lub w innym modelu według wyboru zamawiającego.

BTS

BTS, czyli build-to-suit (z języka angielskiego) oznacza, że zamierzenie inwestycyjne będzie zrealizowane dokładnie z oczekiwaniami Inwestora. Po pierwsze, w BTS chodzi przede wszystkim o dostosowanie programu użytkowego i funkcjonalnego obiektów oraz całej połączonej infrastruktury drogowej i technicznej do potrzeb klienta. Co więcej, klient sam może określić i wybrać lokalizację inwestycji, wskazując rejon (teren), na którym chce prowadzić działalność.
• wielkość i typ obiektu BTS uzależnione są od specyfikacji zlecenia
• rodzaju współpracy BTS jest zależny od modelu finansowania inwestycji
• nieruchomość pod projekt BTS jest dostosowana do potrzeb i oczekiwań Inwestora

Przykładowe obiekty BTS o funkcji obiektu przemysłowego:
magazyny i sortownie, hale lekkiej produkcji, obiekty produkcji intensywnej wyposażone w silosy i kominy przemysłowe, inne zakłady przemysłowe takie jak fabryki, montażownie i składy.

Korzyści BTS
• wybór najdogodniejszej lokalizacji inwestycji
• możliwość sfinansowania inwestycji przy długim okresie najmu
• bezpośredni kontakt z kierownikiem odpowiedzialnym za projekt
• znaczna oszczędność czasu przygotowania inwestycji
• optymalna kosztowo budowa obiektu „pod klucz”
• kompleksowe doradztwo w zakresie optymalizacji procesu inwestycyjnego

Wybrani klienci konsorcjum PUM:
Amica Wronki, Cargill, Colian Centrum Logistyczne, Com.40 Limited, ProfiM, Panbex, L-Correct, Samsung Heavy Industries, Jutrzenka, Skaltex, Weco Polska.

W naszej spółce dział planowania i zagospodarowania przestrzennego odpowiedzialny jest za przygotowanie inwestycji. Nasi urbaniści i prawnicy umożliwią zaplanowanie i realizację inwestycji zgodnie z oczekiwaniami inwestora. Działamy na zlecenie. Przyszyły właściciel obiektu przedstawia nam swoje oczekiwania. My zajmujemy się kompleksowo realizacją inwestycji. Nasz produkt obejmuje wyszukanie odpowiedniego gruntu pod inwestycję, przygotowanie koncepcji projektowej, wykonanie dokumentacji budowlanej zgodnie z wytycznymi klienta oraz zrealizowanie budowy.

Inwestycja typu build-to-suit (BTS) oznacza, że jako deweloper przemysłowy zrealizujemy obiekt zaprojektowany na zlecenie indywidualnego odbiorcy z uwzględnieniem specyfiki potrzeb przyszłego właściciela obiektu lub najemcy. Proces BTS koncertuje się wokół klienta w taki sposób, ażeby maksymalnie dopasować planowaną przestrzeń produkcyjna, przestrzeń magazynowania i biurowo-socjalną do indywidualnych uwarunkowań prowadzonej danej działalności (technologia produkcji, typ magazynu, organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy). Co ważne, Klient od samego początku współpracy z deweloperem ma możliwość zaplanowania powierzchni w taki sposób, który daje optymalne warunki pracy.

Design and build, czyli „Zaprojektuj i zbuduj” to oferta bezpieczniej, tańszej i szybszej realizacji inwestycji.

„Zaprojektuj i zbuduj” jest systemowym programem planowania i organizacji procesu budowlanego - realizacji inwestycji budowlanych oferowanym w ramach BOP - Budowa Obiektów Przemysłowych.

Zasadniczą różnicą pomiędzy tradycyjnymi metodami realizowania kontraktów budowlanych a "BOP - zaprojektuj i zbuduj" jest zakres odpowiedzialności partnerów kontraktu.

Metoda „zaprojektuj i zbuduj" z BOP jest przykładem wymiany szeregu korzyści pomiędzy inwestorem inwestującym w obiekty przemysłowe, gdzie na etapie uzgadniania kontraktu wyklucza się wszelkie ryzyka w planowaniu inwestycji i konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów budowy a wyspecjalizowanym deweloperem. W metodzie "zaprojektuj i zbuduj", to właśnie deweloper odpowiada za całokształt prac związanych z dokumentacją budowlaną, uzyskaniem decyzji administracyjnych - pozwoleniem na budowę, przeprowadzeniem inwestycji i oddaniem obiektu do użytkowania.

Zamawiający u dewelopera przemysłowego usługę określa szczegółowo program funkcjonalno-użytkowy inwestycji oraz standard materiałów budowlanych i wykończenia obiektu. Większa odpowiedzialność dewelopera za wykonanie usługi nie oznacza wyższych kosztów samej budowy. Wręcza odwrotnie. Kupowanie systemowego rozwiązania jakim jest "zaprojektuj i zbuduj" jest zwykle szybsze i bezpieczniejsze oraz tańsze. Klient może liczyć ostatecznie na oczekiwany efekt tego systemu - otrzyma zamówiony produkt za gwarantowaną w kontrakcie cenę. Systemowe podejście do realizacji inwestycji przemysłowych jest coraz chętniej uzgadnianą formą współpracy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą inwestycji.

Korzyści dla inwestora są oczywiste ze względu na wyeliminowanie wielu ryzyk i zagrożeń związanych z ewentualnymi błędami w dokumentacji i niedoszacowaniem inwestycji. Deweloper dzięki tej metodzie może zaoferować najlepsze znane mu rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne. Zwykle te, w których się specjalizuje, na które posiada najwyższe certyfikaty oraz te, które może zakupić i zaoferować klientowi najtaniej.

Oferując rozwiązanie dla biznesu „zaprojektuj i zbuduj”, w ofercie dodaliśmy jeden ze znaczących elementów inwestycji budowlanych – a mianowicie nieruchomości. Nasza propozycja łączy nie tylko projektowanie i wybudowanie, ale także selekcję, nabycie i sfinansowanie zakupu nieruchomości.

Za nieruchomości w naszej firmie odpowiada kancelaria urbanistyczno-prawna, która może się pochwalić ponad 10-letnią praktyką zawodową. Kancelaria działa na terenie całego kraju, a jej zespół specjalizuje się w prawie budowlanym, przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz selekcji i nabywaniu nieruchomości.

Zważywszy na powyższe, jako deweloper umożliwiamy klientom pełną obsługę prawną inwestycji wraz z badaniem nieruchomości, analizami możliwości inwestycyjnych, w tym analizie chłonności nieruchomości, analizie wykonalności inwestycji, ocenie ryzyka, kalkulacji opłacalności inwestycji. Nasi wspólnicy bogate doświadczenie na rynku nieruchomości zdobyli realizując szereg projektów dotyczących planowania inwestycji, uzgodnienia dokumentacji projektowej oraz zakupów nieruchomości przemysłowych i komercyjnych w ostatnich 20 latach.

ZESPÓŁ POSIADA WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERSKIE

NASZE ATUTY
• Pełna i ugruntowana wiedza na temat nieruchomości przemysłowych
• Kompleksowa obsługa prawna projektów inwestycyjnych w ramach kancelarii
• Wysokie kwalifikacje kadry ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
• Wieloletnie, udokumentowane doświadczenie w akwizycji nieruchomości
• Szerokie kompetencje do sprawnego poruszania się na rynku nieruchomości

BOP - MISJA NIERUCHOMOŚCI
Przygotowujemy nieruchomości do zagospodarowania w zakresie prawnym, technicznym i ekonomicznym. Pracujemy dla inwestorów, którzy zawierają z nami umowy „zaprojektuj i zbuduj”. Planujemy optymalne zagospodarowanie terenów.

Na bazie wyselekcjonowanych i kupowanych przez nas nieruchomości oferujemy klientom bezpieczne, skuteczne, szybkie i opłacalne rozwiązania umożliwiające realizację inwestycji przemysłowych.


CENA
JAKOŚĆ
GWARANCJA

Codziennie tworzymy jakość mierzoną oczekiwaniami naszych klientów; staranne działanie, czas, rzeczowość, konkretność, estetyka wykonania. Jakość jest wynikiem podejmowanych decyzji. Na wysoką jakość wpływ mają wybory surowców i produktów, kooperantów, kadry oraz strategii działania. Dla klientów tworzymy jakość dostosowaną do ich oczekiwań. Sobie wyznaczamy najwyższe standardy pracy.

Na podstawie zawartych umów wykonujemy ewentualne usterki zgodnie z oświadczeniem gwarancyjnym. Gwarancja przy sprzedaży obiektu budowlanego jest przewidzianym prawnie rozwiązaniem zobowiązującym wykonawcę w stosunku do inwestora do wszelkich napraw, usunięcia wad oraz wymiany niesprawnych elementów. Rękojmia w przypadku nieruchomości działa przez 5 lat od dnia wydania rzeczy.

BOP

BOP jest marką handlową pod którą spółka deweloperska PUM buduje parki, osiedla i osady przemysłowe. Firma na własnych nieruchomościach, własnym staraniem i na własny koszt tworzy różnej wielkości kompleksy obiektów przemysłowych umożliwiające klientom tzw. free development czyli swobodne zaprojektowanie obiektu na miarę potrzeb inwestora, co we free development umożliwiają między innymi: brak ograniczeń wynikających z przepisów prawa budowlanego, wielkości działki budowlanej, niepożądanego sąsiedztwa, braku dostatecznego uzbrojenia terenu czy skomunikowania. Oferta BOP jest wynikiem ciągłego selekcjonowania terenów pod parki przemysłowe, uzgadniania inwestycji z samorządami, podłączenia planowanego miejsca inwestycji do infrastruktury technicznej oraz do sieci dróg publicznych. BOP to osady przemysłowe o powierzchni użytkowej do 2.000 m2, zwykle projektowane dla kilku mniejszych firm, osiedla przemysłowe o powierzchni użytkowej do 20.000 m2 i większe parki przemysłowe. Obiekty są budowane na sprzedaż w całości lub części a także na wynajem.

member Image

BOP

Bolechowo Osiedle Przemysłowe

W 2015 rozpoczęliśmy promocję i sprzedaż oferty inwestycyjnej BOP – Bolechowo Osiedle Przemysłowe.

Wszystkich zainteresowanych zlokalizowaniem swojej działalności na terenach gminy Czerwonak w Bolechowie zapraszamy do współpracy. Oferujemy 21 000 metrów kw. nowych hal oraz innego typu budynków przemysłowych.
Nasze nieruchomości cechuje regularny kształt działek inwestycyjnych, płaski teren oraz możliwość podłączenia do mediów i dróg publicznych. Ograniczenia budowlane nie występują na terenach projektowanych do wydzielenia działek budowlanych, za wyjątkiem pasa ochronnego od północno-zachodniej granicy nieruchomości, wzdłuż której przebiega linia kolejowa. Dostępność komunikacyjną stanowi ulica Poligonowa, w pobliżu obwodnicy Murowanej Gośliny, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 196 oraz linia kolejowa Poznań-Wągrowiec.

czytaj więcej

member Image

BOP - Paproć

osiedle przemysłowe

Przygotowujemy dokumentację projektową dla kompleksu przemysłowego pod Nowym Tomyślem o pow. użytkowej 12.100.

Nieruchomość, na której planowana jest inwestycja położona jest w miejscowości Paproć przy drodze wojewódzkiej nr 308 (DW308) blisko Nowego Tomyśla. Inwestycja realizowana będzie etapami. Pierwszy etap obejmie budowę części parku przemysłowego, gdzie powstanie 12.100 m kw. budynków przemysłowych wysokiego składowania i lekkiej produkcji.
Główny dojazd do kompleksu projektowany jest wprost z drogi wojewódzkiej. W miejscowości Paproć zainwestowali: Bartex Bartol – producent i dystybutor alkoholi, Josera Polska - producent pasz, KIEL POLSKA - producent siedzeń komunikacji zbiorowej, Fabryka Konstrukcji Drewnianych. Nowa inwestycja umożliwi wszystkim zainteresowanym wynajęcie lub zakup obiektu przemysłowego w paproci wg indywidualnego projektu już w 2017 roku.

więcej informacji wkrótce

member Image

Zaproponuj lokalizację

Twój własny teren

Zaprojektujemy i zbudujemy każdy obiekt przemysłowy, inny w dowolnej lokalizacji. Więcej, wyselekcjonujemy i kupimy na potrzeby inwestycji dowolną nieruchomość. Obiekt sprzedamy lub wynajmiemy.

Nasza firma specjalizuje się w akwizycji nieruchomości komercyjnych i przemysłowych. Posiadamy kancelarię urbanistyczno-prawną orazdział zakupów nieruchomości. Własne biuro projektowe oraz wyspecjalizowana firma generalnego wykonawstwa umożliwia szersze spojrzenie na dokumentację budowlaną oraz znaczne zoptymalizowanie kosztów budowy. Ponad 30 letnie jest gwarancją udanej i pewnej Inwestycji. Budujmy obiekty. Budujemy Biznes.

Bank ziemi

BOP - Bank Obszarów Przemysłowych

Od 1997 roku śledzimy rynek nieruchomości AG - terenów aktywności gospodarczej. Zajmujemy się profesjonalnym pozyskiwaniem atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. BOP-Bank Obszarów Przemysłowych jest monitorowany i prowadzony przez dział akwizycji nieruchomości dewelopera. Firma posiadawłasne tereny inwestycyjne oraz zawarła wiele umów gwarantujących prawo nabycia nieruchomości przemysłowych na terenie wielkopolski oraz w innych strategicznych rejonach kraju. Nieruchomości BOP cechuje bliskie sąsiedztwo rozbudowanej infrastruktury drogowej z dobrym dostępem do centrum dużych aglomeracji oraz podłączonych do infrastruktury technicznej zapewniającej wykonalności inwestycji.

BOGUCIN, przy dawnej krajowej numer 5 (DK5)
KOZIEGŁOWY, droga wojewódzka numer 196 (DW196)
POBIEDZISKA, ul. Poznańska - 1,5 km od dawnej (DK5)
POZNAŃ - 3,5 km od węzła Poznań Komorniki, S11
ROKIETNICA - 1,5 km od węzła Poznań Rokietnica, S11
WĄGROWIEC, droga wojewódzka numer 241 (DW241)

Szukam terenu pod inwestycję
oraz projektanta i wykonawcy

Ankieta zajmie Państwu tylko 3 minuty. Pytań jest 10.

Wypełnienie ankiety nie jest obowiązkowe. Poznanie Państwa potrzeb umożliwi nam opracowanie optymalnej oferty. Zapraszamy.

Poszukuję magazynu lub chcę zlecić budowę idealnego obiektu:

Nieruchomość i dokumentacja

Harmonogram projektu


Kontakt

Biuro Obsługi Projektu Dewelopera:
URBANIA Sp. z o.o.
60-506 Poznań ul. Wawrzyniaka 19,
biuro@urbano.pl

Deweloper:
PUM Sp. z o.o. w organizacji
NIP: 6222787794
Kapitał Zakładowy: 30.000 zł
Adres: 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Bema 184

T. 724URBANO | Michał Urbański, projektant
T. 725URBANO | Olga Bystrzycka, radca prawny
T. 726URBANO | Rafał Gorączniak, general project designer

Doradztwo i Sprzedaż Inwestycji T. +48 612212521 | www.urbania.pl

www.deweloper.biz
Budujemy Biznes

Partnerzy projektu

Generalne wykonawstwo
Transport platforms
Systemy dozorowe
Deweloper przemysłowy
Budowa obiektów pod klucz
Budownictwo stoczniowe
Land bank for development
Bank ziemi przemysłowej
Gotowe projekty magazynów
Manual picking shelving
Logistics development
Distribution center
Dystrybucja towarów
Industrial real estate
Grunty przemysłowe
Developer industrialny
Doradztwo logistyczne
System cross-dock
Tereny industrialne
Industrial development
Real estate development
Automatic storage systems
Magazyny na wynajem
Katalog hal stalowych
Magazyn bramy wjazdowe
Firmy kurierskie
Wielkopolskie magazyny
Centrum logistyczne
Instalacje tryskaczowe
Firmy produkcyjne
Technika przeładunkowa
GLA -gross leasable area
Usługi spedycyjne
Value Add Acquisitions
Budowa fabryki mebli
Parki przemysłowe
Konstrukcje stalowe
Poznań Industrial Park
Development Management
Konstruktor magazyny
Pawilony handlowe
Industrial key locations
Zarządzanie magazynem
Property development
Centra dystrybucyjne
Centa logistyczne
Hale i grunty przemysłowe
Magazyny na wynajem
Dostępne magazyny
Nieruchomości komercyjne
Powierzchnie logistyczne
Przestrzeń magazynowa
Rozbudowa magazynu
Przeniesienie fabryki
Budujemy biznes i hale
Akwizycja nieruchomości
Magazyny do wynajęcia
Budowa hal stalowych
Decyzja środowiskowa
Budowa magazynów ceny
Projekty hal i magazynów
Projektowanie magazynów
Montaż i budowa hal
Oferta gruntu i budowy
Gruntu pod inwestycję
Lokalizacja magazynów
Gospodarka magazynowa

Zarządzanie logistyczne
Projekty budynków gospodarczych
Bramy segmentowe magazynów
Powierzchnia użytkowa magazynów
Biuro projektów inwestycji przemysłowych
Projekty magazynów z częścią mieszkalną
Generalny wykonawca Prebet
Projekty magazynów i hurtowni
Projekty magazynów rolniczych
Powierzchnia najmu netto
Rampy, bramy, doki załadunkowe
Developer powierzchni logistycznych
Instalacje przeciwpożarowe magazynów
Rozwiązania dla sortowania towarów
Hale sportowo-widowiskowe
Montaż elewacji przemysłowych
Magazyny przewozy przesyłek
Wolne powierzchnie magazynowe
Produkcja konstrukcji stalowych
Budowa nowej fabryki w Poznaniu
Magazyny informacje techniczne
Hale dla przemysłu spożywczego
Nieruchomości przemysłowe
Logistyka – budowa obiektów
Rozwiązania dla magazynów
Receiving-sorting-shipping
Zabudowa na zamówienie
Dystrybucja pilnych przesyłek
Specjalistyczne powierzchnie użytkowe
Nieruchomości do wynajęcia
Nowoczesne hale przemysłowe
Magazyny wysokiego składowania
Nieruchomość z bocznicą kolejową
Zarządzanie nieruchomościami
Magazyny i hale na sprzedaż
Polska Poznań cross dock warehouse
Generalny wykonawca hal stalowych
Budowa hal magazynowych cena
Budowa obiektów przemysłowych
Budowa i projektowanie hal
Budowa hal magazynowe
Producenci hal magazynowych
Budowa hal produkcyjnych
Produkcja hal magazynowych
Industrial real estate developer Poland
Budowa hal magazynowych
Projekty magazynów murowanych
Trapezoidal corrugated sheets
Industrial Development Agency Poland
Kompleksowa realizacja inwestycji
Specjalna strefa ekonomiczna
Cold formed sections
Obiekty produkcyjne
Pomosty, paletyzatory
Sectional door panels
Powierzchnie zadaszone
Systemy fotogalwaniczne
Aktywizacja gospodarcza
Suwnice i windy
Hale nietypowe
Logistyka w przedsiębiorstwie
Doki załadunkowe cena
Warehouses in Poland
Powierzchnie BTS
Biurowce budowa
Property Management
Technika magazynowania
Biura i pomieszczenia socjalne prysznice
Sortownie i obiekty lekkiej produkcji

Cross-dock
Projekty magazynu
Płyty warstwowe
Tailor made
Magazyny BTS
Build-to-suit
Cantilever
Light shelving
Industry area
Przemysłowe tereny
Hale dla rolnictwa
Składy budowlane
Biura i hale
Industrial zone
Uchwyty metalowe
Usługi Logistyczne
Logistics Centre
Budowa magazynów
Tryskacze mgłowe
Grandstands
Magazyny z bocznicą
Budowa zakładu
Pallet shelving
Szukam magazynu
Park Poznań
Treny inwestycyjne
Grunt Inwestycyjny
Business park
Hale produkcyjne
Budowa magazynów
Hale i magazyny
Hale na wynajem
Hale pod klucz
Design-Build
Obiekty retail
Hale handlowe
Konstrukcje stalowe
Hale budowa ceny
Magazyny Poznań
Nowoczesne hale
Structural tubes
Wall Panels
Roofing Panels
Immo Industry
Hale produkcyjne
Bariery ochronne
Rusztowania
Temporary structures
Propping
Cross docking
Zabudowa specjalna
Szalunki i podpory
Enclosures
Tanie Magazyny
Parki logistyczne
Hoists
Zarys logistyki
Biura i magazyny
Osiedla przemysłowe
Strefy przemysłowe
Fee development
Budowa na zlecenie
Nadzór inwestycji
Biura-magazyny
Parki logistyczne
Architekt magazyny
Single sheet panels

Zapytanie hale stalowe